Login to Ircica Farabi

Remember meAmeli ve tatbiki yeni hesab dersleri

 • Title: Ameli ve tatbiki yeni hesab dersleri
 • Author: Mehmed Ali
 • Media Type: Book
 • Date: 1328 [1912]
 • Subject: Mathematics -- Study and teaching
 • Publisher: IRCICA Library
 • Identifer: 510.7.ME.A
 • Language: Ottoman Turkish
 • Extend: 128 p.; 18 cm.
 • Description:Çocuklara ilm-i hesabı gayet basit bir usulde talim eder: mekatib-i rüşdiyenin ilk senelerine mahsus.
 • Source: İstanbul: Kitabhane-i İslam ve Askeri ve İbrahim Hilmi; Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası
 • Date Created: 04/05/2016
 • Accural Method: Purchase