Login to Ircica Farabi

Remember me  • Title: Malumat: Hilafet-i Muazzama-i İslamiyye ve Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin menafi-i celilesine ve maarif ve sanayi-i nefisenin teammüm ve terakkisine hizmet eder hergün vakt-i zuhrda neşrolunur ceride-i musavvere-i Osmaniyyedir.
  • Media Type: Periodical
  • Identifer: 956.1005.MAL
  • Language: Ottoman Turkish
  • Date Created: 10/03/2012